Auction 24 AGO 2020
Aug 25, 2020 (your local time)
Italy
 Via Vivaio 24, 20122 Milano
Lunedì 24 Agosto 2020 ore 21:00 (UTC +01:00)
The auction has ended

LOT 15:

Yoshiko Noma HAGOROMO litografia, cm 26,5x40 firma es.50/99 eseguita nel 1967...

Yoshiko Noma
HAGOROMO
litografia, cm ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
50
Estimated price:
€100 - €150
Auction house commission: 35% More details
tags:

Yoshiko Noma
HAGOROMO
litografia, cm 26,5x40
firma
es.50/99
eseguita nel 1967
proveniente dalla cartella 'HAGOROMO (il kimono celeste)
Editore: La Spirale Milano

catalog
  Previous item
Next item