Auction 15 Part 1 Book sale and Judaica : including topics on Israel, Zionism, History and Judaism.
May 18, 2020
Israel
 3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana
Low starting prices!!!
The auction has ended

LOT 98:

מהגיטו הוילנאי ספר נדיר – טיפוסים וצללים, כתובים לעתות בצרה, מאת חייקל לונסקי הי"ד, ההיסטוריון המופלא של וילנא ...

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מהגיטו הוילנאי ספר נדיר – טיפוסים וצללים, כתובים לעתות בצרה, מאת חייקל לונסקי הי"ד, ההיסטוריון המופלא של וילנא, והספרן המיתולוגי של ספריית הרש"ש,
כשה"חפץ חיים" הצטרך איזה ספר עתיק, היה שולח בקשה לספרן ר' חייקל.

רקע היסטורי:
חייקל לונסקי (1881 – 1942) היה מגדולי הסופרים היידיים, ביבליוגרף נודע. הוא החל את יצירתו הספרותית בפירסומם של שני שירים ציוניים ב'לוח ארץ ישראל' לשנת תרס"ה, שיצא לאור בירושלים.
במשך יובל שנים שימש כספרן ספריית שטראשון המפוארת, ונחשב בתור ההיסטוריון של יהדות וילנה. אבא קובנר הגדירו "הפנקס החי של ירושלים-דליטא [=וילנה]".
כשה"חפץ חיים" הצטרך איזה ספר עתיק, היה שולח בקשה לספרן ר' חייקל.
כשהיו ספקות לנחום סוקולוב בלונדון או לביאליק בתל אביב בדבר איזו יצירה בספרות העברית מימי הביניים, היו כותבים לווילנא, לר' חייקל היושב בספריה. הוא ידע וזכר הכל.
אהב מאוד את ארץ ישראל, וחבר לאגודות ציוניות. אהבתו הרבה מתגלה בשיר שלפנינו. "שם השמש זורח בגאונו, שם אביב נצחי, עדן גנים, שם נחונן אדמת אבותינו...".
למגינת לב הוא לא הספיק לעלות ארצה. עם כניסתם של הגרמנים לווילנה נאסר, ושוחרר בסוף אוגוסט 1941, ערב היכנסם של יהודי וילנה לגטו. לונסקי ובתו, מורה בתחילת שנות השלושים לחייה, נספו יחד בגטו וילנה ב-1942.
"הבה נרוצה, ננוס מן החשכה", קורא לונסקי בשירו. אולם הוא עצמו לא הספיק לברוח. גורלו היה זהה לגורלם של רבבות יהודי וילנה, אשר נספו בידי הצוררים. ה' יקום דמם.
אולם הקריאה של המרכז לחקר היהדות שנפתח בספרייה הלאומית של ליטא, בווילנה, עתיד להיקרא על שמו של לונסקי.
70 [2] עמ'.
מצב בינוני פגעי עש ישנים, כריכה חדשה.