מכירה פומבית BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, ארצות הברית

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
המכירה הסתיימה

פריט 369:

מכתב מהגאון ר׳ משה וייס מפרשבורג להגה"צ רבי עקיבא יוסף שלעזינגר. תרנ"ו

נמכר ב: $150
מחיר פתיחה:
$ 150
עמלת בית המכירות: 23%
תגיות:

מכתב מהגאון ר׳ משה וייס מפרשבורג להגה"צ רבי עקיבא יוסף שלעזינגר. תרנ"ו

תוכן: ענינים שונים, שליחת מעות להדפסת ספריו, הזכרת שמות לתפילה ועוד.
‎במכתבו הוא פונה אל רבי עקיבא יוסף בתוארים נכבדים, "הגאון האדיר, חובר חיבורים גדולים". ומציין ש"שמחת יו"ט גדולה היה לי במכתבו שקיבלתי בערב שביעי של פסח".
‎מודיעו שמצרף לו מעות בעד ספריו 'ברית עולם' ששלח אחיו רבי שבתי וייס אב"ד שימאני ומבקש להתפלל על זוגתו שתלד שהינה כעת בחודש התשיעי להריונה ושתלד במזל טוב. כן כותב שמנסה להשיג עוד מעות להדפסת ספריו מגיסו הרבני ר' יונה גלאטער. ומסיים 'יוסף, ויהיה איש מצליח'. וחותם בשמו תחת שם אמו להזכרה.
רבי משה וייס מפרשבורג. בן רבי ישעי' יששכר בער (אבי הגאונים המפורסמים רבי שבתי שעפטל אב"דד שימאני ורבי יצחק אב"ד ווערבוי) וחתן רבי אברהם שלום הכהן פונק. תלמיד ה'שבט סופר', ורבי יעקב פראגר אב"ד אדא ורבי אברהם אליעזר אלט אב"ד קאברסדארף. ת"ח מופלג. בשנת תרמ"ו ייסד חברת 'מענגי ומכבדי שבת' (בה כיהן אחיו רבי יצחק מווערבוי כרב) והרביץ בה תורה ויראה. נפטר בשנת תרצ"ז ומו"כ בבודפעסט.
הגה"צ המפורסם רבי עקיבא יוסף שלזינגר. (תקצ"ח-תרפ"ב). בעל 'לב העברי' מפ"ב ולאחמ"כ בעיר הקודש ירושלים. נימול ע"י מרן החת"ס. חתן הגה"ק רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמייא. תלמיד "הכתב סופר", המהר"ם שיק ו"המחנה חיים", מגדולי העושים והמעשים למען מצוות ישוב ארץ ישראל. חיבר ספרים חשובים ומחוכמים חלקם שנויים בפולמוס הלכתי והמפורסם שבהם "לב העברי", צאצאיו – מחשובי נקיי הדעת שבירושלים עיר הקודש. חתנו הגדול – רבי דוד בהר"ן.