מכירה פומבית BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, ארצות הברית

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
המכירה הסתיימה

פריט 339:

דף חידושי תורה בכתב יד קודשו של הגה״ק רבי נחום משאדיק


מחיר פתיחה:
$ 500
עמלת בית המכירות: 23%
תגיות:

דף חידושי תורה בכתב יד קודשו של הגה״ק רבי נחום משאדיק

דף כתוב בכתב ידו חידושי תורה שני עמודים 


הגה״ק רבי נחום משאדיק (תקע"א-תרכ"ו)   נודע כקדוש עליון  ובשנת התרצ"ד כאשר הובא קונטרס אחד מחידושיו של הגה"ק ר' נחום זצוק"ל, כתב עליו הגאון ר' יעקב משה חרל"פ זצ"ל את הדברים הבאים:

"...הנה עברו יותר משישים שנה אשר נגנז אור הקדש אור הצפון אשר האיר בקדושתו בעיר קדשינו ויהי בה למופת

משך של עשרים וארבע שנה, הרביץ תורה לעדרים ויעמיד תלמידים ועשה פעלים לתורה וכל העם מקצה הרגישו כי איש אלוקים קדוש שוכן בקרבם...

והנה לספר לדור גדולתו וקדושתו של הגה"ק המחבר זצוק"ל כפי מה שידענו נאמנה אבותינו ורבותינו ספרו לנו, תלאה כל עט סופר. ובדרך כלל לית דין בר נש, אינו אלא שרף ממלאכי מרום במרום, נחה עליו רוח אלוקים, משמש ברוח הקודש, חוזה ויודע נסתרות, מכיר בשרשי נשמות, קדוש ויושב בתענית כל ימיו ולא נהנה מזה העולם אפי' באצבע קטנה, ועם כל זה לא פסק פומי 'מדברי תורה לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, לומד תורה בחבורה, משדר עמקים בגבורה עצומה בחריפות ובקיאות נוראה.."