מכירה פומבית BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, ארצות הברית

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
המכירה הסתיימה

פריט 14:

הקדשת המחבר:נימוקי הרידב"ז - שיקגו, תרס"ד - כולל הקדמה חשובה המתארת את מצבה הרוחני של יהדות ארה"ב 
...


מחיר פתיחה:
$ 120
עמלת בית המכירות: 23%
תגיות:

הקדשת המחבר:נימוקי הרידב"ז - שיקגו, תרס"ד - כולל הקדמה חשובה המתארת את מצבה הרוחני של יהדות ארה"ב 

נימוקי רידב"ז - פירוש על התורה, "מאת רבינו מאור הגולה שר התורה, צדיק נשגב המפורסם בכל קצוות תבל כמוהר"ר יעקב דוד [רידב"ז]". שיקגו, תרס"ד (1904). מהדורה ראשונה ונדירה.
בשער הספר הקדשה קצוצה וחתוכה אך ניכר כתב יד קודשו של המחבר: "המכבדו יעקב דוד רידב"ז״...


הקדמת המחבר - תיאור מפורט של המצב הרוחני בקרב יהודי ארה"ב
בפתח הספר הקדמה שכתב הרידב"ז, אשר נחשבת מסמך חשוב ביותר לתולדות הקהילות בארה"ב בעת החדשה, ולהשקפתם של גדולי ישראל על האתגרים הרוחניים שעמדו אז בפני יהודי ארה"ב. כך למשל כותב הרידב"ז: "גם שמירת שבת קודש קשה מאוד לשמור למי שאינו ירא שמים באמת, כי היצר הרע מראה לו שעל ידי חילול שבת קודש ירוויח כל פרנסתו ובע"מ ישתכר בכפליים, כי יום התשלומין הוא בשבת קודש אצל כל בע"מ, וכוח הטומאה גדלה כל כך עד שבשנים האחרונות כל מלאכתם בשבת קודש הוא אך ד' שעות ולא יותר, ומי שלא יעבוד ד' שעות הללו נוטל מחצה פרס שכר אומנותו דכל השבוע...". וכן מפרט הרידב"ז, ברגש ובכאב, את הבעיות הרוחניות בתחום חינוך הילדים, כשרות המאכלים, ענייני קידושין וגיטין ועוד. עד כדי כך המצב היה קשה באותם ימים, מתאר הרידב"ז, ומוסיף: "ראיתי יהודים יראי ה' שאוררים את היום שבאו למדינה הזאת", "אחיי ועמי... עורו נא משנתכם הקיצו נא מתרדמתכם והביטו... בכל יום ויום המרחק בינינו לבין אבינו שבשמים הולך וגדול... חס ושלום שלא יישאר יהודי בדור הבא אחרינו [בארה"ב]!".
כלפי מצב קשה זה, "אמרתי בלבי אולי אקבע ישיבה גדולה להביא נערים... ולהגיד שיעור גפ"ת וינהרו אליי מכל אפסי ארץ, ואולי אכניס התורה במדינה הזאת, ואולי ייבנה ישראל על ידי מעשים כאלו...".
לשם כך הוא ניסה לקבל לידיו את הרבנות בשיקגו, והתייגע רבות להעמיד את הכשרות על תלה, "כי זהו היסוד הראשון", אך "מהרס אחד" הפריע לו בפעילותו בעניין מערכת השחיטה. הרידב"ז תוקף את מעשיו של אותו האיש בחריפות.
על פולמוס השחיטה שהסעיר באותה עת את יהדות ארה"ב נדפסו מספר חיבורים בעד ונגד פעילותו של הרידב"ז. בעקבות הפולמוס עזב הרידב"ז את שיקגו ועלה לארץ ישראל. הרידב"ז מתאר בפירוט רב את המצב הקשה של כשרות השחיטה באותם ימים בארה"ב.
בסיום ההקדמה מתייחס המחבר לספרו זה, וכותב: "הוא לא בדרך דרוש אלא בדרך קרוב לפשט ובדרך קצרה, ויש בזה גם כן תוכחת מוסר ומידות... ורידב"ז הוא ראשי תיבות: ר'ינת י'עקב ד'וד ב'ן ז'אב... ויהיה במה להביט בשבתות וימים טובים ויתענג נפשו וימצא בכמה מקומות מוסר והנהגה בחינוך הבנים". ואכן, בכמה מקומות בביאורו ניתן לזהות את רמזיו כלפי האתגרים הרוחניים והחינוכיים של יהדות ארה"ב.

מצב כללי טוב כריכה חדשה