מכירה פומבית 2 חפצי קודש, מכתבים יקרים, ספרים עתיקים
26.8.21
Monroe NY 10950, ארצות הברית

חפצי קודש שנשתמשו בהם צדיקים וקדושים מדור הקדום, ומכתבים יקרים


לדוגמא:


חפצים וכתבי קודש מרביה"ק מסאטמאר זי"ע: שופר של ראש השנה, מכנסי לבן, ומכנסי משבצות, כתונת לבן, כוס זכוכית, דף כתי"ק ויואל משה, תשובה להמנחת אלעזר ממונקאטש, ותשובה להגאון רבי יעקב לאנדא נגד מועצה הדתית בעיר בני ברק ועוד.


חפצי קודש מצדיקי בית פשעווארסק: תהלים מרבי איציקל זי"ע ומכתב פלאי, מחזורים, זמירות, טלית גדול, בעקיטשע, וכת"י סיפורי קודש מהה"ק רבי יאנקעלע זי"ע ועוד.


רצועות מתפילין של ראש מהרה"ק מריבניץ זי"ע


בעקיטשע עם פרחונים מהה"ק התורת מרדכי מוויזניץ זצוק"ל


ה"א מלעפל של הרה"ק רבינו ישעי' מקערעסטיר זי"ע


כתבי קודש של מרן החתם סופר ותלמידיו זי"ע


אוסף נבחר של ספרי קודש וספרי תפלות אשר נדפסו בדפוס הקדוש בעיר זיטאמיר על ידי הרבנים החסידים נכדי הקדוש רבי פנחס'ל קאריצער זי"ע אשר כבר נערץ ונקדש בכל בית ישראל כל ספר היוצא מבית דפוסם, וצדיקי דור הקדום נ"ע החשיבו מאוד ודקדקו להתפלל וללמוד אך ורק בספרים של דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר!


ועוד הרבה חפצי קודש ומכתבים יקרים וספרים נדירים מובחרי ערך אשר לאו בכל יומא מתרחיש ביריד העתיקות!

לפרטים נוספים
המכירה הסתיימה

פריט 2:

ספר תולדות אברהם וכתנת יוסף פיורדא תקכ"ט


מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 23%
תגיות:

ספר תולדות אברהם וכתנת יוסף פיורדא תקכ"ט
ספר 'תולדות אברהם' להגאון רבי אברהם ברודא מפרנקפורט דמיין על מסכתות הש"ס, וספר 'כתנת יוסף' לחתנו רבי יוסף משה ברעסלא על התורה.

פיורדא בדפוס איציק בוכבינדר. עם סמל בית דפוסו ועיטור נוסף. תקכ"ט.

דפים עבים. כתמים. מצב טוב (כריכה מנותקת).

חתימה עתיקה בשער.