Auction 33 Part 1
Aug 3, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

More details
The auction has ended

LOT 25:

הרצל צוקרמן
נולד בקיפטאון (דרום אפריקה) י"ב חשון תרע"ב (3.11.1911).
לאביו משה ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

הרצל צוקרמן
נולד בקיפטאון (דרום אפריקה) י"ב חשון תרע"ב (3.11.1911).
לאביו משה ליב ולאמו רבקה בת הירש גלזר .
קבל חנוך בקולג' הדרום אמריקאי. קיבל תואר עורך דין.
היה ראש תנועת הנוער הציוני במחוז הקייפ של דרום אפריקה.
עסק כעורך דין פרטי.
בשנת 1934 עלה לארץ.
נשא לאשה את יהודית בת מזל ( מתילדה) (ראה כרך שני עמוד 703) וד"ר אלברט (אברהם) מוצרי מקהיר (ראה כרך שני, עמוד 908).
בשנות 1936-46 מזכיר אוצר מפעלי-ים בע"מ ומנהל הנמל והחברה בתל-אביב.
בשנת 1946 שליח קרן היסוד בחו"ל.
בשנות 1947-48 מנהל התערוכה התעשיתית הישראלית באפריקה הדרומית.
בשנות 1949-50 מנהל לשכת המודיעין התעשיתית של המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית והתאחדות בעלי התעשיה. בשנות 1951-54 מנהל כללי של חברת "מוצרי
אבן בע"מ".
משנת 1957 מנהל כללי של "חבר ישראלי לניהול ונאמנות בע"מ" וחברות אחרות.
חבר בית הדין העליון לספנות ונציג צבור בבית המשפט לביטוח לאומי.
מזכיר כללי של לשכת המסחר אנגלו-ישראל ומנהל כללי של ארגון הגג ללשכות המסחר הדולאומיות עם ישראל.
חיבר חוברת "10 שנים לנמל תל-אביב".

catalog
  Previous item
Next item