Auction 33 Part 1
Aug 3, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

More details
The auction has ended

LOT 23:

בן-ציון ברסלב (אפשטיין)
נולד בעיירה מיר (המפורסמת בישיבתה הגדולה) בפלך מינסק ביום ב' טבת תרכ"ח לאביו ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

בן-ציון ברסלב (אפשטיין)
נולד בעיירה מיר (המפורסמת בישיבתה הגדולה) בפלך מינסק ביום ב' טבת תרכ"ח לאביו ר' שלמה צבי בן אהרן יצחק הלוי, ממשפחת אפשטיין, ולאמו בת הרב טיקטינסקי ראש ישיבת מיר. אביו היה תלמיד-חכם גדול וירא-שמים.
אחרי לימוד "בחדר" ובישיבה החל עוזר לאביו במסחרו, ובגיל צעיר מאד למד למצוא את דרכי בחיי המעשה. גם מסורת אחרת ספגה נפשו בבית אביו: את החיבה לציון. אך בבן-ציון נתחזקה עוד מנעוריו השאיפה, לא להסתפק במעשים פעוטים של אוסף פרוטות לציון, אלא לעלות אל הארץ ולהשתתף בפועל בבנינה.
עוד בבחרותו רצה לעלות ארצה בתור חלוץ. אך אנשים שהכירו את מרצו ואת כושר-המעשה שלו יעצוהו ליצור לו תחילה מעמד בחיים ועמדה כלכלית, כדי שיוכל לתת לבנין ארץ-ישראל במקום כח-שרירים של פועל פשוט את כח-היצירה של בעל-יזמה, ושיוכל ליצור מקורות-מחיה גם לאחרים.
נשא לאשה את פרלה בת אברהם עבר לנדאו מסלוצק.
דרכו הובילהו לענף המסחר בנפט ובשמנים מינרליים ומתוך נטיה להגיע עד חקר כל דבר עשה נסיונות הימיים בהרכבת חמרים שונים משמן מינרלי. אחרי לבטים רבים הצליח למצוא שותף בעל-הון באודיסה, שעזר לו להקים שם בית-חרושת למוצרי שמנים לפי התכנית שיצר בעצמו. במשך זמן קצר הצליח לכבוש את השוק ולבצר לו עמדה מכובדת בעולם המסחר והתעשיה של אודיסה.
תוך הצלחותיו לא הסיח דעתו משאיפת חייו, מהעליה לארץ-ישראל, וביחוד בהיותו תושב "שער ציון" שברוסיה היה משתדל להפגש עם העולים ארצה ועם התיירים החוזרים משם דרך נמל אודיסה והגיש את עזרתו לעולים נצרכים. בשנת תר"ס רכש לו על-ידי חברת "מנוחה ונחלה" 130 דונם קרקע ברחובות ובכללם ברם בן 50 דונם. אחר-כך העלה

catalog
  Previous item
Next item