מכירה פומבית 7 ספרי הונגריה, ספרי הלכה, הכל מתחילים ב$50
4.5.21
ארה"ב
 17 Perlman Dr. Suite 204 Spring Valley NY 10977
ספרי הונגריה, ספרי הלכה, הכל מתחילים ב$50
המכירה הסתיימה

פריט 2:

גליוני עמק הלכה ע"י ישראל ב"ר קאפל רייך - חתימת והגהות רבי ראובן חיים קליין חתן רבי ישעי' מקערעסטיר

נמכר ב: $60
מחיר פתיחה:
$ 60
עמלת בית המכירות: 22%
תגיות:

גליוני עמק הלכה ע"י ישראל ב"ר קאפל רייך - חתימת והגהות רבי ראובן חיים קליין חתן רבי ישעי' מקערעסטיר
הגאון הצדיק רבי ראובן חיים קליין (תרמ"ד-נספה בשואה תש"ב), חתנו של הצדיק המפורסם האדמו"ר רבי ישעיה שטיינר מקרעסטיר, ובנו של רבי צבי דוב קליין ממונקאטש (מחשובי חסידי מונקאטש). תלמיד ה"דרכי תשובה" ממונקאטש ותלמיד רבי נתנאל פריד בעל "פני מבין". בשנת תרס"ב בחר בו רבי ישעיה'לה מקרסטיר לחתן לבתו הגדולה הרבנית רבקה פיגא, והחזיקו כעשר שנים על שולחנו בכבוד רב. בשנת תרע"ב התמנה לאב"ד ור"מ בסנינה שבמזרח סלובקיה, שם כיהן למעלה מ-30 שנה, עמד בראשות ישיבה והעמיד בה הרבה תלמידים. בשנת תרצ"ח הדפיס את ספרו שו"ת "מטה ראובן" על יורה דעה. בפתח ספרו הוא מקדיש כמה שורות לזכר חמיו הקדוש: "זכר צדיק לברכה ה"ה כבוד קדושת מו"ח הרב הצדיק המפורסים מופת הדור בוצינא קדישא חסידא ופרישא, עמוד החסד, רבים הלכו לאורו, כקש"ת מו"ה ישעי' בר' משה זצ"ל מב' קערעסטור, וכבוד חמותי הרבנית הצדיקת... אשר ביתם היה פתוחה לרוחה כביתו של אברהם אבינו עליו השלום, החזיקו אותי בביתם רבות בשנים בכבוד גדול... ואין די מילין בפרי עטי להעלות על הגליון רב טובתם אשר הטיבו עמדי בחיים חיותם...". בשנות השואה גירשו הנאצים את כל תושבי סנינה למחנה השמדה, אחד מראשי העיר הנוצריים הציע לו מקום מסתור, אך רבי ראובן חיים מיאן להצעה, ואמר שהוא מעדיף להיות יחד עם תלמידיו ואנשי קהילתו. בשנת תש"ב נרצח במחנה סמוך ללובלין.