Auction 29
Apr 11, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

The auction has ended

LOT 17:

מצב: שמור, אורך 24 ס"מ, רוחב 16.5 ס"מ,   15 עמודים.

נמל יפו היווה עת שער הכניסה ישראל בימי העליות ...

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מצב: שמור, אורך 24 ס"מ, רוחב 16.5 ס"מ,   15 עמודים.

נמל יפו היווה עת שער הכניסה ישראל בימי העליות הראשונות והיה הנמל היחיד עד פתיחת נמל חיפה בשנת 1933. בימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט נסגר נמל יפו בפני היישוב היהודי וכתוצאה מכך נבנה נמל תל אביב שנחנך בשנת 1936. הנמל נפתח מחדש בשנת 1949, לאחר הקמת המדינה. עם פתיחת נמל אשדוד נסגרו נמלי תל אביב ויפו כנמלי ספנות לטעינת ופריקת סחורות.