Auction 29
Apr 11, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

The auction has ended

LOT 11:

מצהיב.

יריד המזרח התקיים החל משנות ה 30 של המאה ה 20.  ביריד היו ביתני תצוגה של מדינות שונות באזור ...

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מצהיב.

יריד המזרח התקיים החל משנות ה 30 של המאה ה 20.  ביריד היו ביתני תצוגה של מדינות שונות באזור, כולל ביתן לבנוני. ליריד הייתה חשיבות רבה בתולדות האדריכלות המקומית ולטובתו נבנו כמה ביתנים על ידי האדריכלים היהודים הבולטים ביותר של אז, בהם אריה אלחנני, ריכרד קאופמן ואריה שרון. סמל היריד, שעוצב על ידי אריה אלחנני, היה גמל בעל כנפיים שניתן לו הכינוי "הגמל המעופף".

בשנת 1956 הוצע לחדש את יריד המזרח במיקום חדש בשדרות רוקח מעבר לנחל הירקון ביוזמת ראש העיר חיים לבנון, במטרה לפתוח את היריד כחלק מחגיגות העשור למדינת ישראל. ב-1958 נרשמה חברת "יריד המזרח - חברה לתערוכות בע"מ" ולבסוף נפתחו בשנת 1959 גני התערוכה החדשים ב"תערוכת 50 שנה לעיר תל אביב" ובתכנונו של מתכנן "יריד המזרח" המקורי האדריכל אריה אלחנני.

בשנת 1962 נערך שוב "יריד המזרח" ב"גני התערוכה החדשים". ביריד השתתפו 800 חברות, כאשר זהות חלקם נשמרה בסוד עד פתיחת היריד מחשש ללחצים עליהם מצד מדינות ערב.