מכירה פומבית 1 MATMONIM FINE JUDAICA
Matmonim Auction House
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, ארצות הברית

ספרי קודש נדירים -חסידות -קבלה-חב״ד -ספרי סלאויטא וזיטאמיר
המכירה הסתיימה

פריט 203:

מכתב היסטורי ״הרב הגאון הצדיק רבי ישראל סאלנטער אינו בקו הבריאה.. דברתי עמו שתיים ושלוש שעות.. ומצווה מרופאי ברלין ...

נמכר ב: $550
מחיר פתיחה:
$ 400
עמלת בית המכירות: 18%
מע"מ: 6.63% על מחיר הפריט, אין מע"מ על העמלה
תגיות:

מכתב היסטורי ״הרב הגאון הצדיק רבי ישראל סאלנטער אינו בקו הבריאה.. דברתי עמו שתיים ושלוש שעות.. ומצווה מרופאי ברלין לייגע א"ע בכריתות עצים במלאכת נגר.." - מכתב חשוב מרבי יוסף תנחום מאנטאקליע להגאון רבי שמואל סאלנט. סודארג, תרי"ז
הרב הגאון הצדיק רבי ישראל סאלנטער אינו בקו הבריאה.. דברתי עמו שתיים ושלוש שעות.. ומצווה מרופאי ברלין לייגע א"ע בכריתות עצים במלאכת נגר.." - מכתב חשוב מרבי יוסף תנחום מאנטאקליע להגאון רבי שמואל סאלנט. סודארג, תרי"ז | 1857.

תוכן: מכתב ידידות רב חשיבות מהגאון רבי יוסף תנחום (טירמוס) מאנטאקליע, מגדולי הת"ח בליטא, רעו וידידו של הגאונים רבי שמואל סאלנט ורבי ישראל סאלנט אבי תנועת המוסר.
במכתב מפורטים נושאים חשובים שונים וביניהם על גדולי ליטא כדלהלן:

הוא כותב ששלח ג' מכתבים אליו מאנשים שונים שכנראה לא הגיעו ליעדם, ומתאר חלק מהדברים שנכתבו במכתבים. כן מוסיף לכתוב פרטים נוספים שהיה מעורב בעסקנות ציבורית, אישים שונים, שליחת ממון לארץ ישראל ועוד.
בין המכתבים היה מכתב מאת הגאון הצדיק רבי ישראל מסאלנט זצוק"ל ומשם אנו מתוודעים לבריאותו החלשה והצורך לעסוק ביגיע כפיים בכדי לרפאות את ידיו כנראה, וכותב "גם בביתו הייתי ודברתי עמו שתיים ושלוש שעות". "ומכתב הגאון נ"י נכתב בפני ונתן לי פתוח בלי אדרעס-[כתובת], ושם היה מבואר שנותן תשואת חן על שהתפללו בעדו, וכי עדיין איננו בקו הבריאה, ומצווה מרופאי ברלין לייגע את עצמו בכריתות עצים ועוסק במלאכת נגר, ולפי הנשמע אינו עדיין בקו הבריאה..".
עוד נקודה מעניינת שהוא מעלה מאת הגאון הצדיק רבי ישראל מסאלנט היא על דקדוקו וזהירתו בכשרות המאכלים לקראת נסיעתו לעיר מרחץ בכדי לנוח ולהתרפאות, "ולומד את עצמו שחיטת עופות כי בדעתו לנסוע אי"ה לאחר חג השבועות לבעדע"ר-[עיר מרפא], ה' ישלח לו מהרב רפו"ש מן השמים".

כן מזכיר במכתבו את רבי שמואל קעלמער, אחי הגאון המפורסם רבי אליהו ראגולר רב אב"ד קאליש, ואבי רבי אריה לייב פרומקין – ממייסדי פתח תקוה, על רצונו לעלות לארץ ישראל. (רבי שמואל עלה קודם בגפו לא"י בכדי לבדוק את הדבר, ולאחר שראה את קשיי א"י חזר לביתו ורק לאחר שחיתן את כל ילדיו, זכה אכן לעלות שוב לא"י ולאחמ"כ עלה בנו רבי אריה לייב הנ"ל).
כן מזכיר את הרבני רבי אליהו קרעטינגער (לוינזון). מגדולי תלמידי רבי ישראל מסאלנט. איש אמונו ובריתו. איש תנועת המוסר, ממנהיגי יהדות רוסיה החרדית במאה ה-19. הוא התמסר לעסקנות לטובת יהודי ליטא וניהל מערכת קשרים ענפה בדרגים השונים של שלטונות האימפריה הרוסית. כן כיהן כממונה על כוללות ווילנה וזאמוט במשך יותר מארבעים שנה. הוא הנהיג תקנות מיוחדות בצורת גיוס הכספים ובאופן חלוקתם. צוואתו פורסמה כמסמך מוסרי בידי הרב יצחק מלצן בתוך "אוסף מאמרי מוסר וחכמה".
כן מוזכר את ה"ה הגביר המפורסם רבי יחזקאל ליפסקי מליטא. ועוד ענינים שנכתבו בעיתונות התקופה.
הגאון רבי יוסף תנחום (טירמוס) ב"ר דוד מאנטאקליע, מחשובי הת"ח בליטא, שימש כמגיה התורני הראשי בבית הדפוס של משפחת ראם בווילנא. מוזכר בהקדמת הנצי"ב לספרו העמק שאלה ובהקדמה לספרי קרן אורה ועוד. הגהותיו לחידושי הריטב"א על הל' נדרים נדפסו בדפוס ווילנא תר"ג. הערותיו להל' בכורות עם מהרי"ט אלגאזי, נדפסו בדפוס ווילנא תרכ"ו. על הגהות רבי יוסף תנחום לסדר טהרות נכתב: "והגם שהמגיה בבית הדפוס דפה ה"ה הרב מוה' יוסף תנחום ב"ר דוד, אשר הוא בקי בש"ס ובראשונים כאחד מגדולי זמנינו, אך מסיבת שהנוגשים אצים עליו לאמר כלה מעשיך במלאכת ההגהה בלתי אפשר היה לו לתקן הכל" (הובא בשו"ת בנין שלמה, ירושלים, תשנ"ב).
הגאון הגדול רבי שמואל סלאנט [תקע"ו-תרס"ט], רבה המפורסם של ירושלים עיר הקודש במשך כשבעים שנה, ומנהיג כל ק"ק האשכנזים בארץ ישראל. חכימאי דיהודאי. בעל כשרון ועילוי נדיר מינקותו. בצעירותו למד בחברותא עם הגאון רבי ישראל מסלנט-אבי תנועת המוסר. בשנת תר"א הוזמן לארץ ישראל לכהן פאר ברבנות ירושלים ובהנהגת עדת הפרושים, והקים בה את מוסדות החינוך, הישיבות, הכוללים והחסד בעיר, וכן ייסד בה בית דין שמקומו היה ב'חורבה' בעיר העתיקה וביסס את הקהילה האשכנזית וייצגה בפנים ובחוץ בתפוצות תבל.