מכירה פומבית 1 MATMONIM FINE JUDAICA
24.5.21
ארה"ב
 1072 Madison, Lakewood NJ 08701
ספרי קודש נדירים -חסידות -קבלה-חב״ד -ספרי סלאויטא וזיטאמיר
המכירה הסתיימה

פריט 86:

עותק צדיקי בית סאדיגורא וטשארטקוב. ספר 'צידה לדרך'. לעמבערג, תרי"ט | 1859. והגה"ה קבלית כנראה בכתי"ק.
...

נמכר ב: $500
מחיר פתיחה:
$ 500
עמלת בית המכירות: 18%
מע"מ: 6.63% על מחיר הפריט, אין מע"מ על העמלה
תגיות:

עותק צדיקי בית סאדיגורא וטשארטקוב. ספר 'צידה לדרך'. לעמבערג, תרי"ט | 1859. והגה"ה קבלית כנראה בכתי"ק.
אחד החיבורים החשובים בדברי הלכה ועוד מתקופת הראשונים לרבי מנחם בן אהרן בן זרח מתקופת הראשונים שפעל בספרד במאה ה-14.
חותמת עתיקה של הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורא (הראשון) בנו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא (הראשון) ונכדו של הרה"ק אור ישראל מרוז'ין זי"ע. עם סמל נשר במרכזה: "שלמה פרידמאן - S. FRIEDMAN". הספר עבר בירושה לנכדו בן חתנו הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב-ת"א זצ"ל שגם חותמו מוטבע על הספר.
הגה"ה קבלית בעלת 3 שורות בכתב יד מדברי הזוהר הקדוש – כנראה בכתי"ק הרה״ק ר׳ שלמה מסאדיגורא:
הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורא (הראשון). בנו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא (הראשון) ונכדו של הרה"ק אור ישראל מרוז'ין זי"ע. מצד אמו היה נכד להרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע בעל ה'בית אהרן', אשר חיבבו כבבת עינו והתבטא אודותיו בילדותו ממש, "שיש לו נכד בסאדיגורא שכבר עכשיו יודע לתקן נשמות ישראל", גם הנהגתו בתפילתו היתה כהנהגת זקנו הקדוש ע"י תפילה בקול רם כמנהגם של חסידי קארלין. עוד בימי חייו אביו הק' בסאדיגורא הסתופפו בצילו חבורות אברכים שהיה מדריך אותם בדרכי החסידות והועידו אותו לגדולות. למגינת לב נסתלק בצעירותו.
נכדו – הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב בנו של רבי נחום מרדכי בן רבי ישראל מטשורטקוב ונין להסבא קדישא מרוז'ין. חתן דודו רבי ישראל מסאדיגורא. אביו רבי נחום מרדכי היה חתן הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורא זצ"ל. נהג באדמורו"ת בתל אביב לאחר פטירת אביו בשנת תש"ו. נפטר בשנת תשי"ט. דברי תורתו בספרו 'דברי שלמה