מכירה פומבית 1 MATMONIM FINE JUDAICA
Matmonim Auction House
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, ארצות הברית

ספרי קודש נדירים -חסידות -קבלה-חב״ד -ספרי סלאויטא וזיטאמיר
המכירה הסתיימה

פריט 85:

 קדושה של מעלה. עותק צדיקי בית טשערנאביל. ספר 'צבי קודש', זולצבאך, תק"ח 
ספר 'צבי קודש' ...

נמכר ב: $800
מחיר פתיחה:
$ 800
עמלת בית המכירות: 18%
מע"מ: 6.63% על מחיר הפריט, אין מע"מ על העמלה
תגיות:

 קדושה של מעלה. עותק צדיקי בית טשערנאביל. ספר 'צבי קודש', זולצבאך, תק"ח 

ספר 'צבי קודש', חידושים על אגדות חז"ל במס' ברכות, שבת ועירובין, מאת הגאון רבי צבי הירש ב"ר דוד מק"ק סאקלוב (הסמוכה לק"ק ריישא).
יחודי! עותק מיוחס לשלושה דורות של האדמורי"ם הצדיקים לבית טשערנאביל – הרה"ק זקן הצדיקים רבי אהרן מטשרנוביל, בנו רבי ישעיה משולם זוסיא מטשרנוביל ונכדו רבי שלמה בן ציון "הינוקא מטשרנוביל".
בראש השער רישום בעלות (פגוע מעש) בכת"י אשכנזי עתיק: "ר' זוסיא בהרב" [האדמו"ר רבי ישעי'ה משולם זוסיא טברסקי]. בעמוד לפני השער רישום (בכת"י מאוחר יותר) על קבלת הספר מאת בנו של האדמו"ר רבי זוסיא: "קבלתי מתנה מהאדמו"ר ר' שלמה בן ציון זצוק"ל מטשרנוביל, א. שינדרמן"

הרישום "ר' זוסיא בהרב" מעיד כי ספר זה הגיע מירושת ספריו הק' של הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל ובנו הרה"ק רבי זושא מטשרנוביל. לפי המסופר בכתבי חסידים, לאחר פטירתו של רבי אהרן בשנת תרל"ב חולקו הספרים בין צאצאיו-יורשיו ונרשם על כל ספר לחלק מי הגיע: "ר' זוסיא בהרב", "ר' מנחם נחום בהרב", "רבי ברוך אשר בהרב" וכו'.
חתימה עתיקה בדף השער: "צבי הירש בלא"א כמהור"ר ארי' ליב זצ"ל". – אולי היא של הגאון המפורסם רבי צבי הירש לוין – רבה של ברלין. ??
כן מופיע רישום בעלות "שייך לר' יצחק אייזיק". ??
רישומים רבים נוספים בדפי הפורזץ: רישום ארוך ומעניין בכת"י עתיק של רשימת ספרים מספרייה: "צעטיל מספרים...". הרשימה כוללת ספרים מדפוסי סלאוויטא, אמשטרדם, וינה, אוסטראה, זולקווא, פראג, ודיהרנפורט.
בסיום הרשימה רישום בכתב-יד אחר "מעתה נעשה צעטיל חדש אחר פטירתו יום ד' לחודש תמוז תקצ"ד (או צ״ז )פה...". -לא ברור למי הכוונה ?
הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע. בנו של הרה"ק רבי מרדכי המגיד מטשרנוביל ונכדו של ראש השושלת הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנוביל, תלמיד הבעש"ט הק'. ונכד הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין שע"ש נקרא. זקן האדמורי"ם. מגדולי הצדיקים ברוסיה אשר לשמו ולזכרו כולם מפארים ואמרו אחריו מקודש מקודש. אלפים הסתופפו בצילו. נסלק תרל"ב.
בנו – הרה"ק רבי ישעיה משולם זוסיא טברסקי, ממלא מקום אביו בטשרנוביל. חתן דודו הרה"ק רבי מנחם נחום ממקארוב ובזו"ש חתן רבי פינחס מסלאוויטא, ובזו"ש חתן רבי מרדכי זאב רבינוביץ, נכדו של הבעל שם טוב. חתנו היה הרה"ק המפורסם רבי ישכר דב מבעלזא זצ"ל.
בנו ונכדו – הרה"ק רבי שלמה בן ציון טברסקי (תר"ל-ת"ש), "הינוקא" מטשרנוביל. נתייתם בהיותו בן י"א, ובשנת תרמ"ג במלאות לו בר מצוה הוכתר כאדמו"ר מטשרנוביל כממלא מקום אביו, וכן ניתן לו גם התפקיד של נשיא מעות א"י באוקראינה. לאחר הפרעות באוקראינה בשנת תר"פ, עבר לקיוב. נסע לתקופה לארה"ב אך לא מצא חן בעיניו עניני היהדות שם וחזר לקיוב.
מפרט: עו דף. בדפוס משולם זלמן בן אהרן. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי, קרעים. פגעי עש עם פגיעה בטקסט. דפים כהים. כריכה ישנה ובלויה.