מכירה פומבית 1 MATMONIM FINE JUDAICA
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, ארצות הברית

ספרי קודש נדירים -חסידות -קבלה-חב״ד -ספרי סלאויטא וזיטאמיר
המכירה הסתיימה

פריט 11:

" וכל עין רואה יקנהו בעין יפה ונאה."-דברי השל"ה הקדוש. ספר שו"ת 'נחלת יעקב', תשובות ...

נמכר ב: $600
מחיר פתיחה:
$ 400
עמלת בית המכירות: 18%
מע"מ: 6.63% על מחיר הפריט, אין מע"מ על העמלה
תגיות:

" וכל עין רואה יקנהו בעין יפה ונאה."-דברי השל"ה הקדוש. ספר שו"ת 'נחלת יעקב', תשובות השל"ה, הלבוש וגדולי איטליה. פאדובה, שפ"ג | 1623.

אוסף שאלות ותשובות בענייני ממונות ואיסור והיתר, מתשובות שהשיבו גדולי הדור לשאלותיו של עורך הספר של רבי יעקב היילפרין.
בראש הספר - הסכמת רבי ישעיה הלוי הורוויץ בעל השל"ה הקדוש בעוברו בויניציאה בדרכו לארץ ישראל, המשבח את החיבור ומחברו, וממליץ להדפיסו ולרוכשו: "ראוי ומצוה להדפיסו לקיים ומלאה הארץ דעה, וכל עין רואה יקנהו בעין יפה ונאה...".

הרב המחבר - רבי יעקב היילפרין. ב"ר אלחנן. ממשפחה ממגורשי פולין שהגיעו לאיטליה. תלמיד מהר"ם פאדובה ורבי אביגדור ציוידאל מוינציאה. ישב אצל הגביר ר' נחמיה לוצטו בונציה - ולו הקדיש את ספרו "נחלת יעקב". רב בפאדובה בזמן בעל "ערוגת הבושם" ורבי שמחה לוצאטו. חיבר "שושנת יעקב" ונדפס עם "ארחות חיים" לרבי אליעזר הגדול בוינציאה. חיבר את חיבורנו זה -"נחלת יעקב".

על שינויים טיפוגראפיים בספר זה, ראה אצל: יצחק ריבקינד, 'דיקדוקי ספרים', ספר היובל לכבוד א. מארכס, נו-יורק תש"י.
מפרט: ד, [1], ה-מח, [4] דף. 19 ס"מ. בדפוס גאשפאר קריוילארי. עותק שלם מצב טוב מאד