מכירה פומבית 1 MATMONIM FINE JUDAICA
Matmonim Auction House
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, ארצות הברית

ספרי קודש נדירים -חסידות -קבלה-חב״ד -ספרי סלאויטא וזיטאמיר
המכירה הסתיימה

פריט 67:

 חסידות-מהדורה ראשונה. 'מאיר נתיבים', ב"ח. להרה"ק רבי מאיר מרגליות מאוסטראה-תלמיד הבעש"ט הק'. פולנאה ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

מחיר פתיחה:
$ 3,000
עמלת בית המכירות: 18%
מע"מ: 6.63% על מחיר הפריט, אין מע"מ על העמלה
תגיות:

 חסידות-מהדורה ראשונה. 'מאיר נתיבים', ב"ח. להרה"ק רבי מאיר מרגליות מאוסטראה-תלמיד הבעש"ט הק'. פולנאה, תקנ"א-ב 
תלמיד חבר למרן הבעש"ט הק' זיע"א.

הסכמות נלהבות מגדולי צדיקי החסידות: רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי זוסיא מאניפולי, וה"אוהב ישראל" מאפטא.
בהקדמת הספר נדפסו מחידושיו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב על מס' פסחים ובסוף הספר נדפסו חידושים על מס' ברכות, מאת אחי המחבר, רבי יצחק דוב בער מרגליות אב"ד יאזלוביץ, מתלמידיו המובהקים של הבעש"ט.
מהדורה ראשונה.

הרה"ק רבי מאיר מרגליות (תס"ז בערך?-תק"נ). מגדולי וחשובי הרבנים בדורו. כיהן ברבנות בערים הורודנקה, לבוב ואוסטרהא, כן חיבר כמה ספרים חשובים בפרד"ס. מגדולי תלמידי הבעש"ט, וממקורביו הראשונים, עוד טרם התפרסם בעולם. נחשב כ"תלמיד חבר" של הבעש"ט והוא מזכיר את הבעש"ט במס' מקומות בספריו בתארים "מורי" ו"ידידי". על לימוד תורה לשמה הוא כותב, "...כאשר הזהירו אותי לזה מורי הגדולים בתורה ובחסידות, ובראשם ידידי הרב החסיד מופת הדור מוהר"ר ישראל בעל שם טוב... ומילדותי מיום שנתחברתי בדביקות אהבה עם מורי ידידי הרב החסיד מו"ה ישראל בעל שם טוב... ידעתי נאמנה שזה היו הנהגותיו בקדושה ובטהרה, ברוב חסידות ופרישות וחכמתו, צדיק באמונתו יחיה, דמטמרין גליין ליה, כבוד ה' הסתר דבר". בנו רבי בצלאל, כותב": "...וכפי ששמעתי מפ"ק אדוני אבי... שהוא היה מילדותו אחד ממחצדי חקלא חבורה קדישא מאילנא דחיי עם הבעש"ט ז"ל, ומרגלה בפומה דר' מאיר שהרבה לספר בשבחו...".

מפרט: ח"א: צז דף. ח"ב: נו דף. 28 ס"מ. בדפוס שמואל בן ישכר בר סג"ל. כריכת עור חדשה מהודרת. מצב טוב 
 

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא