Auction 38

By MDLD Auction House

Feb 28, 2022
Achuza 68, Raanana, Israel

מכירה 38 נבנתה מחומרי ארכיון בית המכירות "מדור לדור", מתוך כוונה להתמקד לראשונה בהתבססות ההתיישבות בארץ בערים הגדולות וסביבותיהן, התמקדות בנושא אחד ויחיד מ 1898 ועד 1948. ולכן, המכירה מציעה לכם טיול מעניין וצבעוני בארץ, כפי שמשתקף בתיעוד שלבי התבססות ערים ומושבות במשך ארבעה עשורים (1920-1960: פריטים 1-49), סיפורים סביב בתי חרושת מוקדמים (1930-1970) בעיקר בנפות ת"א וחיפה (פריטים 50-86), אסופת מניות מנדטוריות ולצידן מניות מאוחרות (פריטים 100-120), חלקן נדירות! וקטעי עיתונות זוקפי קומה, מראשיתה של הארץ.

קופות קרן קיימת לישראל, כלי כסף ייחודיים, תכשיטי זהב ובולאות נדירה, מקווים שתהנו.

More details
The auction has ended

196 lots
Sort by:
Items in page:
1 2 3 4
1 2 3 4
I would like to get notifications from MDLD Auction House about new auctions
I approve