Auction 94 Part 1

Oct 13, 2021
Gordon 36, Tel Aviv, Israel

אישתר שמחה להזמין אתכם למכירה 94, בה יוצעו למכירה בין היתר:

- רהיטי מעצבים משנות ה-60 ממלון ירושלמי

- אוסף תכשיטים אתניים מעיזבון אספן חשוב

- אוסף כלי כסף של משפחת עולים מאנגליה

- תכשיטי יוקרה וחפצים שונים מאוסף פרטי בתל אביב

- אמנות ישראלית ובינלאומית מאוסף ירושלמי כולל פסל ברונזה של איינשטיין מעשה ידי סר ג'ייקוב אפשטיין

ועוד...


1. שימו לב: אין אפשרות לבטל הצעות לאחר הגשתן!!! אין אנחנו אחראים לשינויים במחירי הזהב או הכסף או בשער החליפין של הדולר. אנא קחו זאת בחשבון כשאתם מגישים הצעה!!

2. אנא שאלו את כל השאלות והבירורים שברצונכם לעשות בטרם הגשת ההצעה.

3. משלוח של רכישות: דואר שליחים: 70 ש"ח לאריזה בגודל סביר. פריטים גדולים או כאלו הדורשים אריזה מיוחדת: מינימום 100 ש"ח.

    דואר רשום: על אחריות הרוכש בלבד!!! 30 ש"ח.

    משלוח של תכשיטים, פריטי זהב או רכישות של 1000 ש"ח ומעלה בדואר שליחים בלבד.

4. תשלום על רכישות - לא יאוחר משבועיים מיום המכירה (עד ה-28/10/2021)

More details
The auction has ended

423 lots
Sort by:
Items in page:
1 2 3 4 5 6 ... 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I would like to get notifications from Ishtar about new auctions
I approve