Auction 85

Sep 16, 2020 (your local time)
Israel
 Gordon 36, Tel Aviv

1. במכירה זו אנחנו מציעים עמלה מופחתת על מטבעות ומדליות זהב. העמלה על פריטים אלו תהיה 10%+מע"מ על העמלה. שימו לב, העמלה המופחתת היא על מטבעות ומדליות זהב בלבד. לא פריטי זהב אחרים ולא מטבעות אחרים.
2. אנא שאלו את כל השאלות והבירורים שברצונכם לעשות בטרם הגשת ההצעה.
3. משלוח של רכישות: דואר שליחים: 70 ש"ח לאריזה בגודל סביר.
    דואר רשום: על אחריות הרוכש בלבד!!! 25 ש"ח.
    ציורים ופריטים אחרים שדורשים אריזה מיוחדת: בדואר שליחים בלבד, עלות מינימלית למשלוח: 100 ש"ח.
   משלוח של תכשיטים, פריטי זהב או רכישות של 1000 ש"ח ומעלה - בדואר שליחים בלבד.
4. תשלום על רכישות - לא יאוחר משבועיים מיום המכירה (עד ה-30/9/2020)

The auction has ended

567 lots
Sort by:
1 2 3 4 5 6 ... 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
The auction has ended
I would like to get notifications from Ishtar about new auctions
I approve